Είναι γεγονός ότι από το 2009 που έγινε πλέον ορατή η κατηφόρα της Ελλάδας στους Έλληνες, λίγο πολύ, είτε με την βοήθεια των ΜΜΕ, είτε με την προπαγάνδα των πολιτικών μας που προσπαθούν να καλύψουν τις «πομπές» τους, οι μισοί Έλληνες μισούμε τους άλλους μισούς γιατί εργάζονται στο δημόσιο.

Είναι όμως αυτή η πραγματικότητα;

Ας δούμε τα πράγματα από μια διαφορετική σκοπιά.

Well, it is official. The restructuring deal between Greece and private investors has been pushed through and the International Swaps and Derivatives Association has ruled that this is a credit event which will trigger credit-default swap contracts.