Η Αγγλική γλώσσα έχει 490.000 λέξεις από τις οποίες 41.615 λέξεις είναι από την Ελληνική γλώσσα στοιχεία που αναγράφονται στο βιβλίο Γκίνες).

Η Ελληνική με την μαθηματική δομή της είναι η γλώσσα της πληροφορικής και της νέας γενιάς των εξελιγμένων υπολογιστών, διότι μόνο σε αυτήν δεν υπάρχουν όρια. (Μπιλ Γκέιτς).

Μετά την μεταπολίτευση η χώρα μας βρισκόταν σε φάση ανάπτυξης και το χρέος της ανέρχετο στα 330 εκατομμύρια δραχμές ενώ χαρακτηριζόταν όχι μόνον ως βιώσιμο αλλά και ως υγιές καθώς λόγω της ανάπτυξης, βιομηχανικής αλλά και αγροτικής το χρέος αυτό είχε την δυνατότητα να εξοφλείται χωρίς να απαιτούνται θυσίες από τον λαό.