Καθημερινός αγώνας ήταν πάντα, όμως σήμερα και ειδικά έτσι όπως αλλάζουν τα πάντα γύρω μας τα πράγματα στην ζωή μας γίνονται καθημερινά και πιο δύσκολα, καθημερινά και πιο αβέβαια.