Ευρώπη...παράθυρο στο χτές

Η Ευρώπη που κάποτε ονειρευόμαστε η Ευρώπη που κάποτε μας έταζαν, δείχνει ανίκανη να εκπληρώσει το όραμα αυτών που την δημιούργησαν και προσπαθεί πάνω σε αχυρένια πόδια να στηρίξει το επόμενο βήμα της ξεχνώντας πως αποτελείται από ανθρώπους με δικαιώματα και όχι μόνο υποχρεώσεις.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κοζάνη, 19/10/2020

Με αφορμή τις διαμαρτυρίες που υποβλήθηκαν από υποψήφιους αλλά και κατόπιν της επιστολής του Υφυπουργού Παιδείας σχετικά με τη διαδικασία εκλογής Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας τα ακόλουθα: