Όπως ακριβώς λέει και ο τίτλος, αυτή είναι η θεμελιώδης αρχή της Δημοκρατίας αυτή είναι η θεμελιώδης αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ελληνικού πολιτεύματος.

Τι συνέβη όμως στην Ελλάδα του 2012 και κυρίως τι συνέβη στις εκλογές του 2012 στην Ελλάδα;

Το θέμα δεν είναι δυστυχώς καθόλου ευχάριστο και αυτό που συνέβη κυρίως στις εκλογές του Ιουνίου 2012 στην Ελλάδα αποτελεί σαφώς παράβαση των κανόνων της Δημοκρατίας αλλά και του δικαιώματος των πολιτών μιας χώρας να επιλέγουν και να εκλέγουν ελεύθερα αυτούς που θα τους κυβερνήσουν.